Bình Nước

 Ấm thủy tinh (1000ml)  Ấm thủy tinh (1000ml)
240,000₫
 Ấm thủy tinh (1600ml)  Ấm thủy tinh (1600ml)
295,000₫
 Ấm Thuỷ Tinh Nắp Inox (1800ml)  Ấm Thuỷ Tinh Nắp Inox (1800ml)
290,000₫
 Ấm Thủy Tinh Summer  Ấm Thủy Tinh Summer
480,000₫
 Bình Thủy Tinh ( kèm ly)  Bình Thủy Tinh ( kèm ly)
170,000₫
Hết hàng
 Bình thủy tinh 295 (kèm ly)  Bình thủy tinh 295 (kèm ly)
295,000₫
 Bình Thủy Tinh Hoa Quả (Kèm Ly)  Bình Thủy Tinh Hoa Quả (Kèm Ly)
450,000₫
 Set Bình Smile  Set Bình Smile
310,000₫