Bình Nước

 Ấm thủy tinh (1000ml)  Ấm thủy tinh (1000ml)
240,000₫
 Ấm thủy tinh (1600ml)  Ấm thủy tinh (1600ml)
295,000₫
Hết hàng
 Ấm Thuỷ Tinh Nắp Inox (1800ml)  Ấm Thuỷ Tinh Nắp Inox (1800ml)
290,000₫
 Ấm Thủy Tinh Summer  Ấm Thủy Tinh Summer
480,000₫
Hết hàng
 Bình Big Size Đế Gỗ  Bình Big Size Đế Gỗ
1,270,000₫
 Bình Thủy Tinh ( kèm ly)  Bình Thủy Tinh ( kèm ly)
170,000₫
Hết hàng
 Bình Thủy Tinh Nút Tròn  Bình Thủy Tinh Nút Tròn
385,000₫