Trầm

 Bếp Xông (kèm đĩa nến) Bếp Xông (kèm đĩa nến)
165,000₫
 Bó Quế (3 Thanh) Bó Quế (3 Thanh)
28,000₫
 Bó Tuyết Tùng (Cedar Smudge) Bó Tuyết Tùng (Cedar Smudge)
350,000₫
 Đốt Trầm Quýt Nhỏ Đốt Trầm Quýt Nhỏ
125,000₫
 Gỗ Palo Santo Gỗ Palo Santo
150,000₫
 Hũ Gỗ Đàn Hương (50g) Hũ Gỗ Đàn Hương (50g)
280,000₫
 Hương Đạo Trúc Mây Hương Đạo Trúc Mây
25,000₫
 Lư Đốt Trầm Lục Lư Đốt Trầm Lục
680,000₫
 Lư Đốt Trầm Quýt Lư Đốt Trầm Quýt
330,000₫
 Nhang Hoa Cúc Nhang Hoa Cúc
75,000₫
 Nhang Khuynh Diệp Nhang Khuynh Diệp
40,000₫
 Nhang Thảo Dược Nhang Thảo Dược
55,000₫
 Nhang Trầm Sả Nhang Trầm Sả
60,000₫
 Nhang Từ Bi Nhang Từ Bi
50,000₫

Nhang Từ Bi

50,000₫

 Nhang Vỏ Quế Nhang Vỏ Quế
45,000₫
 Nụ Đàn Hương Nụ Đàn Hương
120,000₫
 Nụ Trầm Nhả Khói Nụ Trầm Nhả Khói
120,000₫
 Palo Santo Khắc Chữ Palo Santo Khắc Chữ
170,000₫
 Trầm Dây Thừng Nepal Cuốn Tay Trầm Dây Thừng Nepal Cuốn Tay
385,000₫
 Trầm Que Ginsage White Sage Trầm Que Ginsage White Sage
170,000₫
 Trầm Que India Trầm Que India
145,000₫
 Trầm Que Peru Trầm Que Peru
145,000₫
 Trầm Que Tài Lộc Trầm Que Tài Lộc
55,000₫
 Trầm Que Xô Thơm Trầm Que Xô Thơm
45,000₫
 Trầm Thừng Cuốn Tay Nepal Trầm Thừng Cuốn Tay Nepal
180,000₫
 Xô Thơm Bó Dài (80g) Xô Thơm Bó Dài (80g)
270,000₫
 Xô Thơm Luân Xa Xô Thơm Luân Xa
180,000₫
 Xô Thơm Xanh (Blue Sage) Xô Thơm Xanh (Blue Sage)
350,000₫