Trụ Rainbow Fluorite

SKU:DRF13
250,000₫

Mô tả

Rainbow Fluorite là loại đá của sự tập trung và làm sạch. Đá có tác dụng hấp thụ và trung hòa năng lượng tiêu cực và căng thẳng 
Sự tập trung mà đá đem lại mang nhiều năng lượng tích cực, cải thiện đời sống. Tập trung hoàn thành công việc, học tập tốt, tập trung với những định hướng mà bản thân đã đề ra. Năng lượng của đá khuyến khích sự tích cực, câng bằng năng lượng và phối hợp cả về thể chất lẫn tinh thần
 
Size đá: 3.5cm - 4cm
 
 

Sản phẩm liên quan

 Bài Considerate Cat Tarot  Bài Considerate Cat Tarot
170,000₫
 Bài Divine Tea Time  Bài Divine Tea Time
170,000₫
 Bài Everyday Witch  Bài Everyday Witch
170,000₫
 Bài Flowers Oracle  Bài Flowers Oracle
170,000₫
 Bài Forest of Enchantment  Bài Forest of Enchantment
170,000₫
 Bài Green Witch Oracle  Bài Green Witch Oracle
170,000₫
 Bài Lunalapin  Bài Lunalapin
170,000₫

Bài Lunalapin

170,000₫

 Bài Magical Messages  Bài Magical Messages
170,000₫
 Bài Power Thought Cards  Bài Power Thought Cards
170,000₫
 Bài Sacred Creators  Bài Sacred Creators
170,000₫
 Trụ Rainbow Fluorite